Cập nhật giữa trưa cho Vàng 09-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy mức tăng nhiều hơn để vượt qua mức 1911,00 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, mở đường để tiến tới mức 1934,86, đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của các điều kiện sóng tăng đang giữ trên 1901.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890.00 và kháng cự 1935.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng