Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD bắt đầu giảm ngay bây giờ, để gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày, nhắm mục tiêu mức 1.2705 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2845 sẽ cung cấp động cơ tiêu cực mạnh mẽ hỗ trợ cơ hội đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1.3000 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2850 và kháng cự 1.3030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm