Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 09-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn để di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian còn lại của ngày, mục tiêu là 1.1870, tiếp theo là 1.2011 sau khi vượt qua mức trước đó, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1860.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng