EURJPY giữ trong đường hướng điều chỉnh - Phân tích - 9-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã cung cấp mức đóng cửa tích cực mới trên 124,40 ngày hôm qua, để xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng tăng giá điều chỉnh, đồng thời, thu thập thông tin ngẫu nhiên về các vùng mua quá mức sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới, để quản lý ghi lại một số mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 125,30 tiếp theo là 126,65 tạo thành rào cản vững chắc chống lại các giao dịch tăng giá.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,40 đến 125,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng