Cập nhật giữa ngày cho Bạc 10-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực ngay bây giờ, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên mà chúng tôi đang chờ đợi để hỗ trợ đẩy giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong phần còn lại của ngày, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi rằng mục tiêu truy cập 19,64 là chủ yếu, nhắc nhở bạn rằng nó rất quan trọng để giữ trên 18,20 để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,40 và kháng cự 19,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish