GBPJPY giữ được sự ổn định tích cực - Phân tích - 9-10-2020


Economy analysis


Bất chấp các giao dịch yếu gần đây của cặp GBPJPY, sự ổn định thường xuyên của nó trong kênh tăng giá nhỏ và di chuyển khỏi đường hỗ trợ 136,60 khẳng định sự chuẩn bị để hình thành các giao dịch tăng giá mới trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Ngoài ra, dao động trung bình động 55 gần hỗ trợ đã đề cập xác nhận việc chặn giá trong đường tăng giá, để tiếp tục chờ đợi để ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu ở mức 137,80 và 138,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,75 đến 137,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng