Bạch kim đạt được động lượng tiêu cực mới - Phân tích - 9-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công để có thêm động lượng tiêu cực bằng cách tăng về mức 20, để giữ mức ổn định tiêu cực dưới ngưỡng cản 920,00.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng giảm của mình, lặp lại áp lực trên mức 825,00, đồng thời vượt qua nó sẽ cho phép giá đạt được các mục tiêu chính nằm ở mức 770,00 và 727,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 900,00 và 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm