Giá đồng vẫn giảm - Phân tích - 9-10-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với đường giảm giá Đồng, vì nó vẫn ổn định dưới ngưỡng kháng cự 3.0850, để củng cố sự tiếp tục của tiêu cực được đề xuất trước đó, trong khi chúng ta cần lưu ý các tín hiệu động lượng tích cực liên tục đến từ các chỉ số chính, để đảm bảo tầm quan trọng của việc theo dõi hành vi giá trong trường hợp chạm đến mức kháng cự đã đề cập.

Việc gia hạn cuộc tấn công tiêu cực cần có động lực tiêu cực mới để xoay xở để gia hạn áp lực lên mức 2.9200, trong khi việc phá vỡ nó có thể kéo dài giao dịch trong thời gian gần và trung hạn theo mức 2,8400 và 2,7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,0850 đến 2,9200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm