USDCHF tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã bật xuống rõ ràng một lần nữa sau khi kiểm tra mức 0,9192, tiếp cận đường hỗ trợ hiện tăng lên 0,9140 và giá cần phải phá vỡ mức này để xác nhận mở đường tiếp tục giảm và hướng tới 0,9010 đại diện cho mức tiếp theo của chúng tôi mục tiêu chính.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 0,9192 và giữ ở trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9080 và kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm