AUDUSD đang kiểm tra lại - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD kiểm tra lại mức 0,7190 một lần nữa và vẫn ở dưới mức đó cho đến thời điểm hiện tại, đi kèm với việc chứng kiến ​​các tín hiệu mua quá mức rõ ràng thông qua stochastic, chờ đợi để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 0,7100 và 0,6964 mức như các trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 0,7190 và giữ ở trên nó sẽ ngăn đà giảm được đề xuất và đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7220

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm