Giá dầu Brent xuyên thủng ngưỡng kháng cự - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã phá vỡ mức 43,00 và đóng cửa nến hàng ngày trên mức đó, điều này đẩy giá quay đầu tăng và hướng tới việc truy cập mức đỉnh được ghi nhận gần đây ở 46,43 là mục tiêu tích cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 43,00 và giữ dưới mức đó sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và nhấn vào giá để kiểm tra 40,00 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng