Giá dầu thô xác nhận vi phạm - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô xác nhận đã phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá sau đợt tăng giá mà nó đã chứng kiến ​​ngày hôm qua, hiện đang giải quyết quanh ngưỡng 41,00, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ cơ hội đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày và ngắn hạn, vì Mục tiêu chính tiếp theo nằm ở 43,05.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức tăng nhiều hơn trong ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 39,50 sẽ ngăn kịch bản tích cực và thúc đẩy giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,05.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng