Giá vàng đang phục hồi - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Giá vàng mở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay với sự gia tăng mạnh mẽ để phá vỡ mức 1901,80 và bắt đầu tấn công mức kháng cự quan trọng hiện tại là 1911,00, điều này ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và khiến giá quay đầu tăng, trên đường đạt được nhiều mức tăng hơn đạt được 1934,86 là trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ ở trên 1901,80, vì việc phá vỡ mức này sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực một lần nữa, hướng đến mức 1882,00 theo sau là mức 1860,90 như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890.00 và kháng cự 1935.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng