USDCAD tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy sự suy giảm nhiều hơn để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3150, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.3100.

Do đó, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn chiếm ưu thế trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3240 sẽ ngăn đà giảm đề xuất và đẩy giá về kiểm định 1.3362 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm