Cập nhật giữa ngày cho Vàng 10-07-2020


Economy analysis


Giá vàng bắt đầu cung cấp giao dịch tích cực trong nỗ lực nối lại xu hướng tăng chính, lấy động lực tích cực bằng stochastic, chờ tăng thêm để đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1825.00 và kéo dài đến 1855.00, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục bảo vệ kịch bản tích cực được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá trên 1770,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1790,00 và kháng cự 1830,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish