USDCHF phải đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã bật xuống rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi tiếp cận 0.9541, để đạt được hỗ trợ quan trọng 0.9456 ngay bây giờ, kèm theo stochastic vào các khu vực bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá quay trở lại tăng và tiến tới kiểm tra 0.9541 ban đầu.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 0,9456, vì việc phá vỡ mức này sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực bổ sung nhắm mục tiêu đến các khu vực 0,91 trên cơ sở gần.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9430 hỗ trợ đến 0,9540.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish