USDJPY bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với xu hướng giảm xuống dưới 106,00, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, loại bỏ động lượng tiêu cực của nó để tiếp cận vùng quá bán, trong khi đường EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, nhắm mục tiêu mức 106,44 làm trạm đầu tiên, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 105,20 để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,20 và kháng cự 106,60

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng