GBPUSD dựa trên đường trung bình động - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tìm thấy hỗ trợ tốt được hình thành bởi đường EMA50, ngăn chặn sứ mệnh giảm giá, thể hiện xu hướng tăng giá mới hiện đang trên đường kiểm tra tiềm năng lên 1.3000.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực miễn là mức đã đề cập vẫn còn nguyên, chờ hướng tới 1.2705 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3000 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn đà giảm đề xuất và đẩy giá mức tăng mới đạt 1.3240 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2850 và kháng cự 1.3030.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm