EURUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 09-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giao dịch hôm nay với xu hướng tăng giá sau khi dựa vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực tốt bởi đường EMA50, trong khi stochastic cung cấp các tín hiệu tích cực trong khung thời gian 4 giờ.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, với mục tiêu 1.1870, tiếp theo là 1.2011 là các trạm chính tiếp theo, trong khi giữ trên 1.1720 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1860.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng