Cập nhật: Giá dầu thô tăng nhiều hơn


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn để vượt qua ngưỡng 41,00, hỗ trợ cơ hội tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới, để chuyển hướng tăng trong ngày và hướng tới chuyến thăm tiềm năng đến 43,05 khu vực, lưu ý rằng việc củng cố trên 40,00 sẽ xu hướng tăng được đề xuất đang hoạt động.