Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 08-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng tăng nhẹ, để tiếp cận từ mức 0,7190, miễn là giá nằm ở mức này, do đó, kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, khi việc vi phạm nó sẽ đẩy giá lấy lại mức tăng chính xu hướng, trong khi mục tiêu chính dự kiến ​​của làn sóng giảm giá được đề xuất nằm ở mức 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7190

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm