Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 10-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy giao dịch tích cực ngay bây giờ để gợi ý người đứng đầu giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, nhận được sự hỗ trợ tích cực tốt của EMA50 và stochastic, chờ đợi để hướng tới 1.2777 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi, xem xét rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.2515.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.2500 và mức kháng 1.2700.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish