Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 08-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với xu hướng tích cực rõ ràng hiện tại, để di chuyển khỏi mức 40,00, đồng thời cung cấp tín hiệu cho phần đầu giá để đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, điều này khiến chúng tôi tránh sang một bên cho đến khi giá xác nhận quan điểm của mình đến mức đã đề cập, nơi giữ ở trên, nó sẽ dẫn giá đến mức 41,70 rồi 43,05 là các trạm tích cực chính, trong khi giao dịch bên dưới nó sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu của nó bắt đầu ở 37,45 và kéo dài đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,40 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

< div>