Cập nhật giữa trưa cho Vàng 08-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thực hiện một thử nghiệm mới đối với đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic tiếp tục mất đà tích cực, chờ động lực giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay và mục tiêu chính tiếp theo của nó ở mức 1860.00, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của làn sóng giảm giá yêu cầu giữ dưới 1901,80 và quan trọng nhất dưới 1915,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1900,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm