Đồng EURJPY tiếp tục điều chỉnh tích cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục hình thành giao dịch điều chỉnh trong xu hướng tăng, nhận thấy sự ổn định của nó gần mức 124,85, nhận được lợi thế từ mức tích cực của đường trung bình động 55 bằng cách hình thành hỗ trợ bổ sung ở mức 122,90, bên cạnh việc cung cấp động lượng tích cực bởi stochastic, do sự ổn định gần mức 80 như xuất hiện trong hình ảnh trên.

chúng tôi kỳ vọng hình thành một cuộc tấn công điều chỉnh tăng giá khiến giá đạt 125,30 và việc vượt qua nó có thể kéo dài giao dịch lên mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% ở 126,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,90 đến 125,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng