GBPJPY đầu hàng trước sự tích cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY giữ sự ổn định trong các mức kênh tăng giá, để di chuyển khỏi mức hỗ trợ tại 136,30 và ghi nhận một số mục tiêu bằng sự ổn định gần 137,10, lưu ý rằng việc đạt đến mức quá mua sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực , điều này cho phép nó tiếp tục các nỗ lực điều chỉnh tăng để nhắm mục tiêu mức 137,80 và 138,35.

lưu ý rằng giá cố gắng đạt đến dưới mức hỗ trợ hiện tại, vì vậy điều đó sẽ hủy bỏ điều chỉnh tăng tổng quan, để bắt đầu hình thành giao dịch giảm giá mạnh, nhắm mục tiêu mức 135,00 và 133,75.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 136,60 và 138,35

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá