USDCHF giữ sự ổn định tiêu cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF lắng xuống dưới mức 0,9192 và cung cấp các nỗ lực tiêu cực sau khi kiểm tra nó trong các phiên trước, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, chờ phá vỡ 0,9135 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là đạt 0,9010.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9192.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,9100 và mức kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm