Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 10-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực sau khi kiểm tra mức 1.1270 sáng nay, được thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, chờ tăng thêm trong phần còn lại của ngày để truy cập 1.1420 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng nó rất quan trọng để giữ trên 1,1270 để tiếp tục làn sóng tăng giá được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1200 và kháng cự 1.1370.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish