AUDUSD có tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động quanh đường EMA50, tạo thành mức kháng cự tốt trong ngày đối với giá, nhận thấy rằng ngẫu nhiên trùng lặp tiêu cực ngay bây giờ, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,6964.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng giảm trừ khi vi phạm 0,7190 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7190

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm