Giá dầu Brent trong xu hướng thắt chặt - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch đi ngang và thắt chặt kể từ ngày hôm qua, giải quyết quanh mức 42,00, giới hạn giữa đường EMA50 tạo thành hỗ trợ trong ngày tại 41,45 và hàng rào kháng cự ngang tại 43,00, chờ tiếp tục các giao dịch tiêu cực để phá vỡ hỗ trợ đã đề cập và mở cách để tiếp tục kịch bản xu hướng giảm được đề xuất gần đây, mục tiêu ban đầu là 40,00.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu của nó kéo dài đến 37,40 sau khi phá vỡ mức trước đó, lưu ý rằng việc vi phạm 43,00 sẽ ngăn chặn đà giảm đề xuất và đẩy giá hướng tới mức đỉnh được ghi nhận gần đây là 46,43.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm