Giá dầu thô gặp hỗ trợ vững chắc - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tìm thấy cơ sở hỗ trợ vững chắc được hình thành bởi đường EMA50 chống lại những nỗ lực tiêu cực của giá, hiện dao động quanh ngưỡng cản 40,00, nhận thấy rằng stochastic mất đi động lượng dương một cách rõ ràng, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, đòi hỏi phải phá vỡ mức 39,30 để củng cố cơ hội phục hồi về mức 37,45, tiếp theo là mức 36,10 là mục tiêu chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 40,00 và giữ ở trên nó sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và dẫn đến giá quay đầu tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,40 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm