Giá bạc cố gắng tích cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực ngày hôm qua để giải quyết trên 23,60, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 tác động tiêu cực lên giá, trong khi stochastic mất đi động lượng tích cực để tiếp cận các vùng quá mua, hỗ trợ cơ hội phục hồi theo chiều hướng giảm giá và tiếp tục xu hướng giảm giá , mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 22,13.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng giảm cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 24,00 sẽ đẩy giá đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu từ 24,50 và có thể mở rộng đến 25,06 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,00 hỗ trợ và 24,40 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm