Giá vàng chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch đi ngang kể từ ngày hôm qua, nằm dưới đường EMA50, tạo áp lực tiêu cực liên tục lên giá, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu mức 1860,80 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực dần dần, có tính đến việc vi phạm các mức 1901.80 theo sau bởi các mức 1915.00 sẽ ngăn chặn đà giảm đề xuất và đẩy giá lên chuyển sang tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá