USDCAD tiếp tục sự sụt giảm - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã bật xuống rõ ràng vào ngày hôm qua để giải quyết dưới mức 1.3300, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, chờ đợi đến mức 1.3150 và tiếp theo là mức 1.3100 là chính tiếp theo mục tiêu.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng việc tiếp tục xu hướng giảm giá được đề xuất yêu cầu giữ dưới 1,3362.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3180 và kháng cự 1.3320.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm