USDJPY tiếp tục tăng - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tiếp tục giao dịch tích cực để kiểm tra rào cản 106,00, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày, mà mục tiêu chính của nó nằm ở 106,44, lưu ý rằng điều quan trọng là phải theo dõi hành vi giá khi đạt đến mức này, vì vi phạm nó sẽ mở rộng làn sóng tăng giá đến mục tiêu 107,00, tiếp theo là 107,68 khu vực là các trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng tôi nhắc bạn rằng việc tiếp tục làn sóng tăng giá phụ thuộc vào sự ổn định của giá trên 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 105,40 và mức kháng cự 106,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng