GBPUSD kiểm tra lại đường bị hỏng - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày, hiện chuyển thành kháng cự tại 1.2965 và vẫn nằm dưới ngưỡng đó, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên đối với động lượng tích cực rõ ràng và đi vào vùng quá mua, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có giá trị giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.2705.

Lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2845 sẽ làm giảm nhiệm vụ đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để vi phạm 1,2965, theo sau là 1,3000 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2840 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm