EURUSD cố gắng tích cực - Phân tích - 08-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực nhẹ nhàng di chuyển dần ra khỏi mức 1.1720, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn và giá di chuyển bên trong kênh tăng giá hỗ trợ cơ hội đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1.1870 và kéo dài đến 1.2011.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.1720 để đạt được mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1860.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá