EURJPY chịu nhiều tổn thất - Phân tích - 10-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã đầu hàng tiêu cực ngẫu nhiên vào ngày hôm qua, để ý thấy việc thu thập thông tin bên dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở 121,20 và chịu nhiều tổn thất khi đạt tới 120,28.

Biến động tiêu cực thường xuyên bên dưới mức hỗ trợ bị phá vỡ hình thành nên mức kháng cự lớn chống lại biến động tiêu cực cho phép chúng tôi đề xuất mức giảm nhiều hơn cho mục tiêu 119,95, sau đó đạt mức điều chỉnh Fibre 50% tại mức 119,42.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 121,00 đến 119,42

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish