Google nhượng bộ một lần nữa trước áp lực tiêu cực - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Google (GOOG) đã giảm trong phiên trước do áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI và với sự thống trị của sóng điều chỉnh ngắn hạn đi xuống, sẵn sàng một lần nữa để xuyên thủng mức hỗ trợ 1.456,51 , đại diện cho tỷ lệ 38,2% của các mức thoái lui Fibonacci đối với một làn sóng tăng dần trong ngắn hạn (từ 1012,90 đến 1732,43).

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, đặc biệt nếu nó quay trở lại dưới 1.456,51, nhắm mục tiêu hỗ trợ tiếp theo tại 1.372,58, đại diện cho tỷ lệ 50% của các mức thoái lui tương tự được đề cập ở trên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm