Intel thúc đẩy thấp hơn bởi mức kháng hiện tại - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Intel (INTC) đã giảm 0,62% trong phiên giao dịch cuối cùng trong bối cảnh tín hiệu tiêu cực từ RSI, sau khi ngưỡng kháng cự quan trọng 51,98 giữ vững, đánh dấu mức mất 0,62% và ổn định ở mức 51,37, trong bối cảnh hỗ trợ tích cực từ 50 ngày SMA.
Do đó, chúng tôi giữ thái độ trung lập cho đến khi cổ phiếu di chuyển trên mức kháng cự 51,98 và trong trường hợp vi phạm, nó sẽ nhắm mục tiêu vào mức kháng cự tiếp theo tại 56,68.
Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Có khả năng tăng