Microsoft trả về thấp hơn - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Microsoft (MSFT) đã trở lại thấp hơn trong mức trong ngày sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, khiến nó chịu áp lực tiêu cực, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI, đánh dấu mức mất 2,12% và ổn định ở mức 205,91, trong khi bị tổn thương khi thoát ra khỏi kênh giá tăng dần gần đây trong ngắn hạn.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 190,57, với điều kiện mức hỗ trợ 203,89 bị xuyên thủng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm