Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 07-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy một số xu hướng tăng bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên và miễn là giá dưới 0,7190, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7170

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm