Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 07-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục dao động xung quanh đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ và giá cần phải củng cố dưới mức 42,10 để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong ngày hôm nay, mục tiêu mức 40,00 như một trạm đầu tiên, lưu ý rằng phá vỡ 41,45 sẽ dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được mục tiêu đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 41,50.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm