Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 07-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tích cực mới và cố gắng xác nhận việc vi phạm mức 39,90, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận mức vi phạm sẽ ngăn chặn đà giảm được đề xuất gần đây và đẩy giá quay đầu tăng và hướng tới mức 41,00 ban đầu, trong khi giá cần củng cố dưới 39,90 để củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng giảm mà các mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 37,45 và mở rộng đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 38,00 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm