GBPJPY tìm kiếm động lực tích cực - Phân tích - 10-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã mất đà tăng tích cực vào ngày hôm qua, khiến giá giảm xuống từ mức 135,90 và ổn định dưới mức trung bình 55, dẫn đầu là nỗ lực tăng giá để có động lực tích cực bổ sung để mong đợi thử nghiệm mức 133,70 sau đó bắt đầu gia hạn các nỗ lực tăng và mục tiêu 135,20 ban đầu, sau đó là cố gắng nhấn vào hàng rào 136,65.

Rủi ro thay đổi theo dõi tăng sẽ xuất hiện trong trường hợp giá được thu thập dưới mức tăng của kênh tăng đường hỗ trợ, hiện nằm ở 133,15, buộc nó phải chịu nhiều tổn thất bằng cách giảm xuống mức 132,30 và 129,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 133,80 đến 135,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish