Cập nhật giữa trưa cho Vàng 07-10-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để tiếp cận kiểm tra mức kháng cự quan trọng đầu tiên 1901,80, nhận thấy rằng đường EMA50 tác động tiêu cực lên giá, để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là 1860,80, lưu ý rằng việc vi phạm 1901,80 tiếp theo là 1915,00 các mức sẽ ngăn đà giảm đề xuất và dẫn giá đạt được mức tăng mới trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm