Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 07-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và vẫn nằm dưới mức đó cho đến thời điểm hiện tại, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu 1.2705 là trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng vi phạm 1.2925 sẽ khiến giá đạt được mức tăng bổ sung đạt tới 1.3000 trước khi xác định rõ điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2790 và kháng cự 1.2960.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm