Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 07-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực sau khi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, nhận được tín hiệu chồng chéo tích cực bởi stochastic, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để đạt được mục tiêu tích cực của chúng tôi, bắt đầu từ 1.1870 và kéo dài đến 1.2011 nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1670 và kháng cự 1.1830.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng