EURGBP giữ sự ổn định tích cực - Phân tích - 7-10-2020


Economy analysis


Bất chấp sự phục hồi xu hướng điều chỉnh gần đây của cặp EURGBP, sự ổn định của nó trong kênh tăng chính và mức 0,8933 tiếp tục tạo thành hỗ trợ bổ sung khẳng định sự chuẩn bị của nó để tiếp tục đà tăng trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Sự phục hồi của Stochastic trên mức 50 sẽ làm tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực để kỳ vọng hình thành sóng tăng đến mức mục tiêu 0,9235 ban đầu, tiếp theo là nhấn vào mức cản 0,9340.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9030 đến 0,9190

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng