EURJPY giữ trên mức trung bình động - Phân tích - 7-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục dao động trên mức trung bình động 55 để tạo thành hỗ trợ bổ sung tại 122,85 và tăng cơ hội hình thành các giao dịch tăng giá điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

< p> Lưu ý rằng việc thành công để vi phạm 124,40 và giữ ở trên nó sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực để đầu hàng sự thống trị của xu hướng tăng giá điều chỉnh và kỳ vọng sẽ tiến tới mức 125,30, tiếp theo là mức 126,60.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 125,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng